Wat kunnen we doen?

Wat kunnen we wel doen om de wereld om ons heen wat leefbaarder te maken?

Antwoord: beginnen met Faire Share.

Fair Share is geen onhaalbaar streven, zoals nivellering, het streven naar een gelijke verdeling van inkomsten of van goederen. Zelfs gelijke kansen bestaan niet. En zouden ze al bestaan, dan kan niet iedereen bakker of dokter worden, of omzwaaien naar bijvoorbeeld rentenier.
Verschillen blijven er altijd bestaan.

Denken en handelen vanuit Fair Share

Met denken en handelen vanuit Fair Share kan het denken en handelen beter en efficiënter, omdat de kansen op haalbaarheid en continuïteit van relaties en handelen erdoor veel groter worden.

Preventie kàn. En wel, omdat we inmiddels beschikken over nieuwe instrumenten om vóóraf de haalbaarheid zo concreet mogelijk te maken, en continuïteitskansen van samenwerkingsrelaties en ondernemingen te kunnen meten. Geen analyses achteraf om te weten te komen waarom e.e.a. misging, maar analyses vooraf om e.e.a. te kunnen voorkomen.

Daartoe zijn twee inzichten nodig:

  • Weten met wie men beter wèl of juist niet kan samenwerken. Zie een geheel nieuwe methode voor team-samenstelling.
  • Weten welke activiteiten elkaar belemmeren of juist ondersteunen.

Als we dit weten, kunnen we door een weloverwogen voortdurende afstemming van de Driehoek: Doelen–Capaciteiten–Condities, de kansen op continuïteit en duurzaamheid - dus ook op Fair Share - verhogen