Fair Share, iets nieuws?

Fair Share als zodanig is niet nieuw, de instrumenten ervoor zijn het, daarentegen, wèl.
Politieke ideologieën - zoals democratie (algemeen stemrecht), socialisme en communisme -  zijn ooit begonnen als bewegingen om onrecht te bestrijden en te streven naar Fair Share. De politiek raakte evenwel nogal verzand in het neoliberalisme.
In de economie van het neoliberalisme dreigt Fair Share ten onder te gaan.
Christendom, islam en hindoeïsme sporen ook aan tot Fair Share.

Wat is nieuw aan Fair Share Movement?

Er is een heel arsenaal aan hulpmiddelen en meet­instrumenten om Fair Share voor iedereen concreet te maken, om van Fair Share een ‘beweging’ te kunnen maken en zo continuïteit en duurzaamheid te bevorderen.