De Quick Scan

Samenstelling van een Fair Share Team

Een eerste, belangrijke stap in de samenstelling van een Fair Share Team is de afname van de Quick Scan Selectie

De Scan on-line

De Scan is online uit te voeren ad € 30,00 per testuitkomst, of ad € 50,00 per testuitkomst met een uitvoerige beschrijving voor teamleiders of begeleiders. Bij grote afnamen wordt een korting toegepast.

Quick Scan voor selectie

De Quick Scan Online selectie van medewerkers, klanten, of analyse van uzelf voorspelt iemands attitude in de samenwerking of in de communicatie. De Scan is bedoeld voor iedereen die zichzelf of een andere persoon wil inschatten, professioneel of privé. De Quick Scan is een probaat middel om er snel achter te komen hoe u met deze persoon moet omgaan of aanpakken. En omgekeerd, namelijk dat de Scan deze persoon een beter gereedschap verschaft waarmee hij of zij een beeld van u of van zichzelf kan krijgen.
De Quick Scan is toe te passen op een klant, medewerker, een meerdere, vriend of vijand, als ook om te beoordelen hoe/of iemand in een team past. Bovendien geeft de Scan inzicht in hoe kan worden omgegaan met moeilijke mensen, zoals moeilijke medewerkers.

Beter communiceren

De Scan geeft ook antwoord op vragen als: hoe kunt u beter met iemand communiceren, hem/haar beter motiveren, en betere verhoudingen bewerkstelligen, ook met uw partner.
De Scan kan dienen als uitgangspunt in de professionele sfeer: HRM, team-management, indienstneming, selectie, individuele en teambegeleiding.

Hoe te werk te gaan

De Scan kan ingevuld worden door een medewerker zelf en/of door een ‘beoordelaar’, in de professionele of privé-sfeer. De beoordelaar kan zijn: teamleider, selecteur, collega, recruiter, andere medewerkers of collega's. De begeleider of beoordelaar kan de uitslag van twee of meer personen naast elkaar leggen en vergelijken. Deze personen kunnen ook teamleden zijn in het kader van teambuilding. Voorbeeld: teamleider vult de Scan in voor teamleden om te kijken of daar een goede samenwerking uit kan voortkomen en of ze gecontinueerd kan worden. Tot slot kunnen de uitslagen dienen voor begeleiding van medewekers of om de diensten aan klanten te verbeteren.

Unique Selling Points

  • Snelle inschatting van mensen voor betere communicatie en beter motiveren.
  • De Scan is in 10 minuten in te vullen.
  • De uitslag geeft een richtlijn hoe u met een persoon beter kunt omgaan.
  • Men kan ook zichzelf invullen.
  • De uitslag kan dienen als uitgangspunt voor begeleiding.
  • Als in uw bedrijf of team mensen geplaatst moeten worden, kunt u inschatten of dat wat wordt.
  • U hoeft niet veel van de in te vullen personen te weten. Zelfs bij een eerste indruk kunt u de lijst met statements invullen. Het doet er niet toe hoeveel statements er ingevuld zijn.
  • Aangaande samenwerking: personen inschatten naar mentaliteit is meestal nog belangrijker dan de capaciteiten van personen te kennen.
  • Iemand kan nog ‘zo goed’ in iets zijn, maar als hij/zij niet kan samenwerken of de ander niet met deze persoon wil of kan samenwerken, is de kans van slagen van wat men samen onderneemt gering of nihil.

De Quick Scan

De Quick Scan voor selectie van medewerkers, klanten, of analyse van uzelf is online in te vullen.