Samenvatting van de Achterliggende Doelen

Menselijke activiteiten worden veroorzaakt door wat psychologen drijfveren noemen. Klassieke Indiase en Griekse filosofen delen de mening dat er vier hoofdcategorieën van menselijke activiteiten zijn. Deze komen overeen met de vier belangrijkste Achterliggende Doelen. STABILITEIT, ONAFHANKELIJKHEID, EXPANSIE en CREATIEVE ORDENING zijn de belangrijkste smaken om activiteiten te ‘maken’ die min of meer gedijen onder specifieke regionale (geografische en andere) omstandigheden. De Achterliggende Doelen vertegenwoordigen categorieën van componenten of ingrediënten. Enkele specifieke uitkomsten van de vier belangrijkste Achterliggende Doelen en de daarmee samenhangende menselijke activiteiten kunnen dingen tastbaarder te maken:

STABILITEIT, hoofdactiviteiten: landbouw, velden en grenzen, hiërarchische organisatie, bureaucratie, regels.
ONAFHANKELIJKHEID, hoofdactiviteiten: vee, mobiliteit, handel, het nemen van kansen (risico), autonomie.
EXPANSIE, hoofdactiviteiten: ambitieuze vooruitgang, macht (regering), concurrentie, controle.
CREATIEVE ORDENING, hoofdactiviteiten: religie, ideologie, kunst, theorieën.

Woorden in hoofdletters staan voor de respectievelijke Achterliggende Doelen van [categorieën] menselijke activiteiten, hun resultaten en exponenten.

We kunnen analyseren hoe de vier Achterliggende Doelen zijn samengesteld in de uitkomst van allerlei menselijke activiteiten. Als we dat doen, dan zullen we ontdekken dat de verhoudingen van de ingrediënten verschillen, dat één of meer Achterliggende Doelen domineren en andere ontbreken, gecamoufleerd of onderdrukt zijn. We zullen ook zien dat sommige combinaties beter combineren dan andere, en dat sommige combinaties helemaal niet goed werken.