Fair Share Movement

mensen helpen in hun eigen kring, vooral in het bedrijfsleven, en alle belanghebbenden in staat stellen om eerlijk te delen in de inkomsten uit operationele activiteiten, of deze nu profit of non-profit zijn

Fair Share? Begin met 'Tools' of 'Vragenlijst'

Fair voor jezelf

Het einde kan nog even duren, maar iedereen weet inmiddels of voelt op zijn klompen aan dat kapitalisme en groei op hun laatste benen lopen. Voor velen, rijk of arm, zal het er niet beter op worden. Voor sommigen breken eindelijk tijden aan met nieuw kansen. Geen kans op gouden bergen. Wèl de kans op een leven zonder de stress en de druk en de psychische slavernij van twee voorbije eeuwen.

Read more

Movement

Iedereen is het erover eens: de bankencrisis van 2008 is géén uitkomst of teken van Fair Share. Grote crises zijn niet gemakkelijk te voorkomen, en Fair Share is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want als negatieve processen eenmaal op gang zijn gebracht, zijn ze moeilijk te stoppen. Negatieve processen zijn als het ware net natuurrampen.

Read more

Oorsprong

Fair Share ontstond vanuit de ontdekking dat mensen verschillende achterliggende doelen hebben. Deze komen voort uit DNA-verschillen en andere factoren. Aan de combinatie van achterliggende doelen is iemands mentaliteit af te meten.
De achterliggende doelen zorgen ervoor dat mensen voor bepaalde soorten activiteiten kiezen en andere activiteiten liever vermijden. Door het verrichten van activiteiten ontwikkelen mensen op den duur capaciteiten.
Zelf heb je de grootste kans op succes, in je leven, je werk, je relaties, je financiën etc. als je je eigen belangrijkste achterliggende doelen kent en bij samenwerking niet alleen naar iemands capaciteiten kijkt maar in de eerste plaats naar iemands mentaliteit --de achterliggende doelen van de ander dus. Want iemand kan op papier over prachtige capaciteiten beschikken, maar als hij bovendien een goed oplichter is, kun je hem of haar beter niet als zakenpartner, PR-vrouw, of loodgieter nemen. Dat zou geen Fair Share opleveren.

Read more

Iets nieuws?

Fair Share als zodanig is niet nieuw, de instrumenten ervoor zijn het, daarentegen, wèl.
Politieke ideologieën — zoals democratie (algemeen stemrecht), socialisme en communisme — zijn ooit begonnen als bewegingen om onrecht te bestrijden en te streven naar Fair Share. De politiek raakte evenwel nogal verzand in het neoliberalisme.
In de economie van het neoliberalisme dreigt Fair Share ten onder te gaan.
Christendom, islam en hindoeïsme sporen ook aan tot Fair Share. Zie de drie respectievelijke uitspraken.

Read more

Laatste posts