Omgaan met verschillen en geschillen

Hoe het best om te gaan met verschillen en geschillen

Door in plaats van de houding ‘tegen iets zijn’, uit te gaan van de overtuiging dat er uit elke situatie iets positiefs te halen is.

Schuldigen aanwijzen en denken dat daarmee de zaak verholpen is of achteraf dingen analyseren en dan pas zaken willen veranderen, is een primitieve manier van denken, die eigenlijk niet meer van deze tijd is. Hoe kan het veel beter? Preventief !